Categorieën
Article

Technologie en Duurzaamheid

Waar is de tijd, dat je nog voor een aula mocht gaan staan en een gastles geven. Dat deed ik in Maart bij Vives Hogeschool in Kortrijk. Ik gaf er een les over de mogelijkheden die technologie biedt om duurzame objectieven te bereiken.
Duurzaamheid, tja, dat is zo veel dingen! Ik kan het eenvoudig samenvatten. We kennen allemaal het verhaal van Robinson Crusoe die op een ‘onbewoond’ eiland strandde. Het verbaast niemand van ons dat hij voorzichtig omsprong met de beperkte middelen die het eiland bood. Hij moest overleven en wist niet voor hoe lang. Hoe zou je zelf zijn?

Een groot onbewoond eiland

Dat onbewoonde eiland is helder, beperkte middelen op een beperkte ruimte waar je het voor onbepaalde tijd ‘moet mee doen’. Maar op een grotere schaal is onze planeet ook dat eiland. Eentje waar we binnen afzienbare tijd niet af geraken. We zijn aangewezen op deze planeet en op elkaar om het hier vol te houden. Een duurzame maatschappij houdt rekening met de beperkte middelen en put die niet uit. Want niet alleen wij willen op dit ‘eiland’ in de ruimte overleven, we willen dat de volgende generaties dat ook kunnen. Die duurzame wereldmaatschappij heeft een ecologische maar ook een sociale kant. We willen ons eiland niet omvormen in een braakliggende woestenij, we willen tegelijk geen mensen uitbuiten, want ook dat loopt slecht af op een eiland waar we niet af geraken.

IoT, Circulair en Citizen Science

Ik zette studenten vervolgens aan het denken. Je krijgt 3 puzzelstukken om een duurzaam idee op te baseren. De puzzelstukken zijn Internet of Things, Circulaire economy en Citizen Science. Internet of Things is een verzamelnaam van technologie die toelaat dat ‘machines’ of ‘dingen’ via het internet en zonder menselijke tussenkomst, met elkaar kunnen communiceren. Denk je plaatselijke glascontainer die aan het planningssysteem kan laten weten ‘ik zit vol’.
Circulaire economie is het principe dat producten steeds opnieuw moeten kunnen herleid worden tot onderdelen of grondstof om vervolgens terug tot nieuwe producten te kunnen leiden. Een gesloten circuit waar geen nieuwe grondstoffen voor uit de natuur gehaald worden. Een economie waarin elk product ontworpen is om hergebruikt of gerecycleerd te worden. Voor 100%.
Citizen science tenslotte, het inzetten van heel veel burgers om informatie in te zamelen of te verrijken. En waarbij burgers ook ontvangers worden van de inzichten en evoluties die die data opleveren. Met geëngageerde en geïnformeerde burgers als gevolg.

Duurzaam business idee

Als je met die puzzelstukken op pad gaat en de uitdagingen in onze maatschappij door deze bril bekijkt, ontstaat er een heel gamma van nieuwe mogelijkheden, diensten, samenwerkingen. Combineer dat met het duurzaam business model canvas en de weg ligt open voor nieuwe diensten, bedrijven, producten om het licht te zien. Kleine stappen in de richting van een prettige duurzame wereld.
Als we daar met Foursevens bij kunnen helpen mag je altijd aan onze mouw komen trekken!
Categorieën
Article

RPA in mensentaal

RPA staat voor Robotic Process Automation. Het is een software die in staat is manuele handelingen ‘na te doen’. Beeld je in: een medewerker moet vandaag gegevens die via de website per email binnenkomen, overtikken in een software pakket om de verdere opvolging te kunnen doen. Wel, dit soort handelingen kunnen geautomatiseerd worden met RPA, zonder aan de bron en doel applicatie iets te veranderen.

Elke organisatie kent manuele repetitieve taken die vandaag door medewerkers moeten worden uitgevoerd. Daarin is de manuele handeling niet meer dan een brug tussen een applicatie en een andere, dikwijls gebonden aan een aantal regels. En dat kan deels of geheel overgenomen worden door een RPA oplossing. RPA is dus geen integratie tussen systemen, maar een soort slimme plakband.

RPA kan een oplossing bieden voor taken die:

  • Repetitief zijn.
  • Gebaseerd op eenduidige logische regels.
  • Gaan over het bewerken van gestructureerde data.

RPA kan bijvoorbeeld emails openen en informatie er uithalen, databases lezen, data invullen, berekeningen uitvoeren op data, logica toepassen.

Wat vindt Foursevens van RPA?

We wegen in onze projecten steeds een aantal dingen af. Het antwoord op die vragen zal afhangen van de specifieke context, maar de vragen blijven dezelfde.

Wat is het precieze probleem?

Is de oplossing gebruiksvriendelijk?

Manueel overtikken van gegevens, het doet wat denken aan het Middeleeuws scriptorium maar dan in digitale vorm. Niemand wordt daar echt gelukkig van. In de juiste context is het overnemen van deze activiteiten door een RPA oplossing dus zeker het overwegen waard.

Is de oplossing duurzaam in de bredere architectuur van de organisatie?

Maar zoals problemen nooit los van elkaar staan, zo zijn los van elkaar staande oplossingen al snel een kluwen. Het gevaar van RPA is dat het een stopmiddel wordt voor slecht ontwerp van je enterprise architectuur. Daarmee veeg je dingen onder de mat, maar kan op termijn een totaal ondoorzichtelijk kluwen van automatische processen ontstaan waar niemand nog precies de inhoud van kent. RPA is maar het overwegen waard indien een API oplossing echt niet mogelijk is. Een API biedt een veel betere manier om te integreren dan RPA. Vaak loont het de moeite om dit goed te analyseren.

Zorgt RPA voor tijds of geldwinst?

Als RPA kan zorgen dat de weg naar een verdere digitalisering van je organisatie sneller gaat, vinden wij RPA het overwegen waard. Wij geloven dat het dan een transitie-oplossing kan zijn, of een goedkope oplossing om een paar losse eindjes aan elkaar te knopen (denk oude custom software links of rechts in minder kritische hoeken van je processen). Oude applicaties kunnen al eens in de weg staan van een doorgedreven digitalisering, RPA kan zeker onderdeel zijn van een oplossing daarvoor. Zeker als blijkt dat RPA een goedkopere oplossing is dan het eventueel aanpassen of herbouwen van die oude applicaties.

Ook bij het migreren van data tussen oude en nieuwe applicaties kan RPA een rol spelen. Weerom een tijdelijke.

RPA is dus applicatie-plakband, die in sommige gevallen heel goed van pas kan komen, maar waar voorzichtig mee moet worden omgesprongen.

Categorieën
Article

Rotterdam Circulair

Foursevens gaat elk jaar op weekend. Niet omdat we vinden dat dat moet, maar omdat we als team graag tijd met elkaar doorbrengen. Afwisselend krijgt dat de vorm van genieten van de natuur en het bezoeken van een stad.

Dit jaar wilden we enerzijds inspiratie opdoen in een bruisende stad in volle verandering, maar we wilden ook de impact van ons weekend beperken. Daarom kozen we voor Rotterdam, waar we samen met de trein naartoe reisden.

Het thema van ons stadsbezoek was circulaire economie. En dat bracht ons in de fascinerende omgeving van Blue City; een voormalig subtropisch zwemparadijs dat zich transformeert tot Circulaire startup omgeving. En om dat wat concreet te maken delen we hier een paar voorbeelden van bedrijven die we er leerden kennen.

Bouwen met afval

Werk Units Blue City Rotterdam. Credits Ines Vanlangendonck

De eerste ruimte in Blue City die tot startup space omgetoverd werd was de oude discotheek. Om daarin modules te creëren waarin verschillende startups konden werken, werd een ontwerp gemaakt op basis van bouwmateriaal dat anders op een stort was beland: en dat afval had de vorm van 220 houten ramen van een ziekenhuis dat werd afgebroken. De architect ontwierp op basis van het beschikbaar materiaal prachtige units.

Waarde creëren uit PET

We zagen ook de creaties van de Better Future Factory waar enerzijds gewerkt wordt aan bewustmaking (door installaties waarin mensen zelf afval kunnen omzetten naar bvb een juweel) en door productontwikkeling van gerecycleerd plastiek. Op die manier brengen zij o.a. gerecycleerd 3D Filament op de markt, op basis van dashboards, binnenkanten van oude koelkasten en PET flessen.

Korte Keten restaurant

Heerlijk eten deden we in korte-keten-restaurant Dertien. Korte keten betekent dat er zo weinig mogelijk tussenstappen zijn tussen producent en verbruiker. Dertien kent haar telers en kwekers en neemt alleen af wat op dat moment voorradig is. Dertien kookt dus op basis van de oogst, steeds seizoensgebonden maar bovendien om duimen en vingers van af te likken.

Meer verhalen over circulair in Rotterdam, contacteer ons en we nodigen je uit op de koffie!

Categorieën
Video

Bert Van Wassenhove: lessen van startups

Categorieën
Video

Startup sfeer en harde cijfers

Ik sprak met Bart Van der Roost over de weg die Neoscores heeft afgelegd. Je wilt dit interview zeker zien als je geboeid bent door;

  • hoe je van een eigen frustratie tot een marktklaar idee kan geraken
  • welke rol mensen en communicatie daarin spelen
  • of een bedrijf dat groeit toch flexibel en innovatief kan blijven
  • hoe een startup leert customer-focussed te zijn
  • wat pivoteren echt betekent en hoe je er toe komt

Wil je nog een aantal dingen nakijken die vermeld worden? Dan vind je hier Neoscores (www.neoscores.com), Bryo (www.bryo.be), Vlerick (www.vlerick.com) en Brussels Philharmonic.

Heb je feedback of vragen over dit interview, dan komen wij dat heel graag te weten in een mailtje!

Categorieën
Video

Wat kan technologie in de klas?

In deze video van 15 minuten vertelt Ines over hoe wij leren en welke rol technologie heeft in het ervaring gebaseerd leren. Maar ook op welke uitdagingen zowel onderwijs als technologie vandaag botsen en hoe dat nu verder moet.

Categorieën
Article

Verzekerings Enquête

VerzekeringsEnqueteFoursevens

Een paar maanden geleden deden we een enquête over digitale communicatie in de verzekeringssector. We hebben de resultaten in deze infographic gegoten. Ben je geboeid door deze informatie en wil je graag de volledige set antwoorden uit onze enquête, contacteer ons dan en we bezorgen je het rapport.

Categorieën
Video

Digitale Dienstverlening

TV Foursevens sprak met Steve De Veirman, Online Strategist bij CM, over de weg naar digitale dienstverlening voor zijn organisatie.

Categorieën
Article

Generatie Y

We vroegen een groep mensen tussen 18 en 25 hoe zij online en mobiel bankieren. Daaruit distilleerden we deze infographic. Als je interesse hebt in de volledige resultaten bezorgen we die je met plezier. Gewoon even een berichtje sturen via onze contactpagina.

Categorieën
Article

Innovatie en het vluchtelingenkamp

Ik heb vorige zomer mogen helpen in het Brusselse vluchtelingenkamp. Mijn taken waren bijzonder bescheiden maar ik kon het niet laten dit fascinerende, zelf-organiserende allegaartje te observeren. Mijn professionele zelf gelooft dat hieruit een les of twee te trekken valt over innovatie.

Het kamp startte met een soep bedeling en groeide uit tot een plaats waar onderdak, medische diensten, maaltijden, onderwijs en kledingbedeling gebeurde voor meer dan 900 mensen. Het kamp ging van 1 bewoner naar 900 in drie weken tijd.

Communicatie vervangt structuur

Ondanks wat veel mensen denken; het Brusselse kamp was geen centraal georganiseerde hulpactie. Een aantal individuen en losse NGOs startten met het bieden van eerst maaltijden daarna onderdak. Elke dag arriveerden meer vrijwilligers. NGOs namen bepaalde taken op en maakt die tot haar verantwoordelijkheid. Allemaal in ad hoc afspraken, door veel met elkaar te praten en de situatie elke dag te herbekijken. Een zo’n organisatie stond in voor het coördineren van vrijwilligers. Ze openden een tent, zetten er een bordje ‘vrijwilligers hier registreren’ naast en klaar. Dat betekende niet dat het Vrijwilligerstentje plots een overzicht had over het werk dat er moest gebeuren. Het betekende alleen dat vrijwilligers hier kort uitleg kregen, een paar spullen en de opdracht om rond te wandelen en te zien waar hulp nodig was. In het geval van een dringende nood kwamen andere ‘diensten’ (de keuken, douches, kledingtent, etc) naar de vrijwilligerstent om te melden dat ze mensen nodig hadden. Niets anders dan voortdurende communicatie verzekerde het correcte doorsturen van vrijwilligers naar het werk dat er nodig was.

Struikel over je ‘gebruiker’

Elke dag kwamen meer vluchtelingen aan in het kamp. Hun wachttijden gingen omhoog, wat betekende dat ze ook langer in het kamp bleven. Het aantal bewoners ging snel de hoogte in. Aangezien alle vrijwilligers en vluchtelingen op dezelfde plaats werkten, een klein park in het centrum van Brussel, waren zij die problemen probeerden op te lossen steeds vlakbij zij die een probleem hadden. De reacties en feedback van vluchtelingen op de aangeboden hulp dwong het kamp om zichzelf steeds te herorganiseren of oplossingen te herdenken. Een voorbeeld: het werd snel duidelijk dat veel vluchtelingen een smartphone hadden om te communiceren met zij die waren achtergebleven. Een aantal mensen vonden dus de ‘oplaadtent’ uit. Een tent vol kabels en stekkers, een bordje met ‘Charging Station’ aan de ingang en klaar. Niet lang daarna bereikte dit nieuws de nabijgelegen toren van Proximus en installeerden die prompt gratis Wifi in het park. Allemaal snelle, pragmatische en efficiënte oplossingen voor echte problemen.

Continuous improvement

Het kamp functioneerde in een schijnbare staat van permanente chaos. Zo leek dat voor buitenstaanders. In werkelijkheid werden voortdurend nieuwe oplossingen opgebouwd naast de bestaande. De school van het kamp werd te klein en niet bestand tegen regen dus terwijl de lessen doorgingen werd verderop een nieuwe en meer robuuste tent gebouwd. De keuken bleek snel aan haar limieten en een groep van handige harries en architecten bouwde een nieuwe keuken en eetruimte. Dat alles terwijl de normale activiteiten in het kamp gewoon doorgingen. Met zowel de bezetting als de weersomstandigheden die voortdurend evolueerden was het kamp in een constante transformatie, er was geen dag waarop het kamp hetzelfde was als de dag voordien.

De kracht van motivatie

Om deze activiteiten aan te drijven was er natuurlijk enorm veel energie, optimisme en hard werk van duizenden vrijwilligers. Zowel van mensen die in het kamp werkten als van de velen die spullen kwamen brengen naar het ad hoc pakhuis. Er waren mensen van alle achtergronden, leeftijden, kleuren, talen, beroepen etc. (ik heb eens gekookt met een Iraakse chef-van-de-dag die geen woord Frans of Engels kon, maar een Belgisch-Marrokaans meisje stond in voor vertaling voor de verder nog zeer diverse keukenploeg). Het belangrijkste dat alles bij elkaar hield was de motivatie om iets te doen. Om toe te komen in het kamp en ergens werk van te maken.