Categorieën
Article

Oplossingsverliefdheid

Het is een kwaal die niet zeldzaam is in digitale technologie: oplossingsverliefdheid. En tot overmaat van ramp is hij niet zo makkelijk te bestrijden en bestaat hij in twee vormen.

 

De ergste vorm van oplossingsverliefdheid is de plotse en hevige voorkeur voor een nieuwe technologie. We zien er elk jaar minstens 1 passeren die beweert alle vorige technologieën overbodig te maken. Vergelijk het met de nieuwe jongen in de buurt, perfect en ietwat warrig haar, de coolste skateboard en nog slim ook. Alle jongens in de buurt lijken plots broekventjes. Je begrijpt wat ik bedoel. Maar geen enkele technologie, hoe innovatief of veelbelovend ook, is de perfecte oplossing voor elk probleem. We zagen zo al AI toepassingen op een data bestand van een paar honderd gegevens, Blockchain platformen voor gecentraliseerd databeheer, chatbots die maar op 8 vragen het antwoord kennen, etc etc. Liefde maakt blind, wel, dan zorgt oplossingsverliefdheid minstens voor een zeer vervormde kijk op de realiteit. Als je daar aan toevoegt dat veel technologie experten van oplossingsverliefdheid hun business model hebben gemaakt, voel je aan waar er iets grondig scheef zit in onze keuzes voor technologieën.

 

Maar ook de lichtere vorm van oplossingsverliefdheid is schadelijk. Het is een scenario waarbij een hoop bestaande frustraties erg oppervlakkig bekeken worden waarna snel alle aandacht en creativiteit naar een oplossing gaat. Men raakt vervolgens zo bevlogen in het oplossen, dat men snel loslaat welke nood of probleem er aan de basis van de oplossing lag. Resultaat: er wordt iets ontworpen (en soms zelfs gebouwd) dat totaal los is komen staan van het probleem dat men probeerde op te lossen. Het originele probleem blijft dus bestaan en niet zelden creëert de nieuwe oplossing er een rits nieuwe problemen bij.

 

Diep genoeg in het probleem en de context van een business probleem duiken is onze remedie tegen oplossingsverliefdheid. Op die manier genoeg materiaal verzamelen om de oplossing in elke fase af te kunnen toetsen aan de realiteit zorgt voor de juiste koers. Ook dat is onderdeel van Enterprise Design zoals we dat bij Foursevens toepassen.

 

Zin in een babbel over oplossingsverliefdheid en hoe je er terug vanaf geraakt? Of wil je meer weten over Enterprise Design? Nodig jezelf dan uit op onze corona-veilige koffiebabbel, met afstand en op onze mooie binnenplaats.
Categorieën
Article

Technologie en Duurzaamheid

Waar is de tijd, dat je nog voor een aula mocht gaan staan en een gastles geven. Dat deed ik in Maart bij Vives Hogeschool in Kortrijk. Ik gaf er een les over de mogelijkheden die technologie biedt om duurzame objectieven te bereiken.
Duurzaamheid, tja, dat is zo veel dingen! Ik kan het eenvoudig samenvatten. We kennen allemaal het verhaal van Robinson Crusoe die op een ‘onbewoond’ eiland strandde. Het verbaast niemand van ons dat hij voorzichtig omsprong met de beperkte middelen die het eiland bood. Hij moest overleven en wist niet voor hoe lang. Hoe zou je zelf zijn?

Een groot onbewoond eiland

Dat onbewoonde eiland is helder, beperkte middelen op een beperkte ruimte waar je het voor onbepaalde tijd ‘moet mee doen’. Maar op een grotere schaal is onze planeet ook dat eiland. Eentje waar we binnen afzienbare tijd niet af geraken. We zijn aangewezen op deze planeet en op elkaar om het hier vol te houden. Een duurzame maatschappij houdt rekening met de beperkte middelen en put die niet uit. Want niet alleen wij willen op dit ‘eiland’ in de ruimte overleven, we willen dat de volgende generaties dat ook kunnen. Die duurzame wereldmaatschappij heeft een ecologische maar ook een sociale kant. We willen ons eiland niet omvormen in een braakliggende woestenij, we willen tegelijk geen mensen uitbuiten, want ook dat loopt slecht af op een eiland waar we niet af geraken.

IoT, Circulair en Citizen Science

Ik zette studenten vervolgens aan het denken. Je krijgt 3 puzzelstukken om een duurzaam idee op te baseren. De puzzelstukken zijn Internet of Things, Circulaire economy en Citizen Science. Internet of Things is een verzamelnaam van technologie die toelaat dat ‘machines’ of ‘dingen’ via het internet en zonder menselijke tussenkomst, met elkaar kunnen communiceren. Denk je plaatselijke glascontainer die aan het planningssysteem kan laten weten ‘ik zit vol’.
Circulaire economie is het principe dat producten steeds opnieuw moeten kunnen herleid worden tot onderdelen of grondstof om vervolgens terug tot nieuwe producten te kunnen leiden. Een gesloten circuit waar geen nieuwe grondstoffen voor uit de natuur gehaald worden. Een economie waarin elk product ontworpen is om hergebruikt of gerecycleerd te worden. Voor 100%.
Citizen science tenslotte, het inzetten van heel veel burgers om informatie in te zamelen of te verrijken. En waarbij burgers ook ontvangers worden van de inzichten en evoluties die die data opleveren. Met geëngageerde en geïnformeerde burgers als gevolg.

Duurzaam business idee

Als je met die puzzelstukken op pad gaat en de uitdagingen in onze maatschappij door deze bril bekijkt, ontstaat er een heel gamma van nieuwe mogelijkheden, diensten, samenwerkingen. Combineer dat met het duurzaam business model canvas en de weg ligt open voor nieuwe diensten, bedrijven, producten om het licht te zien. Kleine stappen in de richting van een prettige duurzame wereld.
Als we daar met Foursevens bij kunnen helpen mag je altijd aan onze mouw komen trekken!
Categorieën
Article

RPA in mensentaal

RPA staat voor Robotic Process Automation. Het is een software die in staat is manuele handelingen ‘na te doen’. Beeld je in: een medewerker moet vandaag gegevens die via de website per email binnenkomen, overtikken in een software pakket om de verdere opvolging te kunnen doen. Wel, dit soort handelingen kunnen geautomatiseerd worden met RPA, zonder aan de bron en doel applicatie iets te veranderen.

Elke organisatie kent manuele repetitieve taken die vandaag door medewerkers moeten worden uitgevoerd. Daarin is de manuele handeling niet meer dan een brug tussen een applicatie en een andere, dikwijls gebonden aan een aantal regels. En dat kan deels of geheel overgenomen worden door een RPA oplossing. RPA is dus geen integratie tussen systemen, maar een soort slimme plakband.

RPA kan een oplossing bieden voor taken die:

 • Repetitief zijn.
 • Gebaseerd op eenduidige logische regels.
 • Gaan over het bewerken van gestructureerde data.

RPA kan bijvoorbeeld emails openen en informatie er uithalen, databases lezen, data invullen, berekeningen uitvoeren op data, logica toepassen.

Wat vindt Foursevens van RPA?

We wegen in onze projecten steeds een aantal dingen af. Het antwoord op die vragen zal afhangen van de specifieke context, maar de vragen blijven dezelfde.

Wat is het precieze probleem?

Is de oplossing gebruiksvriendelijk?

Manueel overtikken van gegevens, het doet wat denken aan het Middeleeuws scriptorium maar dan in digitale vorm. Niemand wordt daar echt gelukkig van. In de juiste context is het overnemen van deze activiteiten door een RPA oplossing dus zeker het overwegen waard.

Is de oplossing duurzaam in de bredere architectuur van de organisatie?

Maar zoals problemen nooit los van elkaar staan, zo zijn los van elkaar staande oplossingen al snel een kluwen. Het gevaar van RPA is dat het een stopmiddel wordt voor slecht ontwerp van je enterprise architectuur. Daarmee veeg je dingen onder de mat, maar kan op termijn een totaal ondoorzichtelijk kluwen van automatische processen ontstaan waar niemand nog precies de inhoud van kent. RPA is maar het overwegen waard indien een API oplossing echt niet mogelijk is. Een API biedt een veel betere manier om te integreren dan RPA. Vaak loont het de moeite om dit goed te analyseren.

Zorgt RPA voor tijds of geldwinst?

Als RPA kan zorgen dat de weg naar een verdere digitalisering van je organisatie sneller gaat, vinden wij RPA het overwegen waard. Wij geloven dat het dan een transitie-oplossing kan zijn, of een goedkope oplossing om een paar losse eindjes aan elkaar te knopen (denk oude custom software links of rechts in minder kritische hoeken van je processen). Oude applicaties kunnen al eens in de weg staan van een doorgedreven digitalisering, RPA kan zeker onderdeel zijn van een oplossing daarvoor. Zeker als blijkt dat RPA een goedkopere oplossing is dan het eventueel aanpassen of herbouwen van die oude applicaties.

Ook bij het migreren van data tussen oude en nieuwe applicaties kan RPA een rol spelen. Weerom een tijdelijke.

RPA is dus applicatie-plakband, die in sommige gevallen heel goed van pas kan komen, maar waar voorzichtig mee moet worden omgesprongen.

Categorieën
Article

Rotterdam Circulair

Foursevens gaat elk jaar op weekend. Niet omdat we vinden dat dat moet, maar omdat we als team graag tijd met elkaar doorbrengen. Afwisselend krijgt dat de vorm van genieten van de natuur en het bezoeken van een stad.

Dit jaar wilden we enerzijds inspiratie opdoen in een bruisende stad in volle verandering, maar we wilden ook de impact van ons weekend beperken. Daarom kozen we voor Rotterdam, waar we samen met de trein naartoe reisden.

Het thema van ons stadsbezoek was circulaire economie. En dat bracht ons in de fascinerende omgeving van Blue City; een voormalig subtropisch zwemparadijs dat zich transformeert tot Circulaire startup omgeving. En om dat wat concreet te maken delen we hier een paar voorbeelden van bedrijven die we er leerden kennen.

Bouwen met afval

Werk Units Blue City Rotterdam. Credits Ines Vanlangendonck

De eerste ruimte in Blue City die tot startup space omgetoverd werd was de oude discotheek. Om daarin modules te creëren waarin verschillende startups konden werken, werd een ontwerp gemaakt op basis van bouwmateriaal dat anders op een stort was beland: en dat afval had de vorm van 220 houten ramen van een ziekenhuis dat werd afgebroken. De architect ontwierp op basis van het beschikbaar materiaal prachtige units.

Waarde creëren uit PET

We zagen ook de creaties van de Better Future Factory waar enerzijds gewerkt wordt aan bewustmaking (door installaties waarin mensen zelf afval kunnen omzetten naar bvb een juweel) en door productontwikkeling van gerecycleerd plastiek. Op die manier brengen zij o.a. gerecycleerd 3D Filament op de markt, op basis van dashboards, binnenkanten van oude koelkasten en PET flessen.

Korte Keten restaurant

Heerlijk eten deden we in korte-keten-restaurant Dertien. Korte keten betekent dat er zo weinig mogelijk tussenstappen zijn tussen producent en verbruiker. Dertien kent haar telers en kwekers en neemt alleen af wat op dat moment voorradig is. Dertien kookt dus op basis van de oogst, steeds seizoensgebonden maar bovendien om duimen en vingers van af te likken.

Meer verhalen over circulair in Rotterdam, contacteer ons en we nodigen je uit op de koffie!

Categorieën
Article

Verzekerings Enquête

VerzekeringsEnqueteFoursevens

Een paar maanden geleden deden we een enquête over digitale communicatie in de verzekeringssector. We hebben de resultaten in deze infographic gegoten. Ben je geboeid door deze informatie en wil je graag de volledige set antwoorden uit onze enquête, contacteer ons dan en we bezorgen je het rapport.

Categorieën
Article

Generatie Y

We vroegen een groep mensen tussen 18 en 25 hoe zij online en mobiel bankieren. Daaruit distilleerden we deze infographic. Als je interesse hebt in de volledige resultaten bezorgen we die je met plezier. Gewoon even een berichtje sturen via onze contactpagina.

Categorieën
Article

Innovatie en het vluchtelingenkamp

Ik heb vorige zomer mogen helpen in het Brusselse vluchtelingenkamp. Mijn taken waren bijzonder bescheiden maar ik kon het niet laten dit fascinerende, zelf-organiserende allegaartje te observeren. Mijn professionele zelf gelooft dat hieruit een les of twee te trekken valt over innovatie.

Het kamp startte met een soep bedeling en groeide uit tot een plaats waar onderdak, medische diensten, maaltijden, onderwijs en kledingbedeling gebeurde voor meer dan 900 mensen. Het kamp ging van 1 bewoner naar 900 in drie weken tijd.

Communicatie vervangt structuur

Ondanks wat veel mensen denken; het Brusselse kamp was geen centraal georganiseerde hulpactie. Een aantal individuen en losse NGOs startten met het bieden van eerst maaltijden daarna onderdak. Elke dag arriveerden meer vrijwilligers. NGOs namen bepaalde taken op en maakt die tot haar verantwoordelijkheid. Allemaal in ad hoc afspraken, door veel met elkaar te praten en de situatie elke dag te herbekijken. Een zo’n organisatie stond in voor het coördineren van vrijwilligers. Ze openden een tent, zetten er een bordje ‘vrijwilligers hier registreren’ naast en klaar. Dat betekende niet dat het Vrijwilligerstentje plots een overzicht had over het werk dat er moest gebeuren. Het betekende alleen dat vrijwilligers hier kort uitleg kregen, een paar spullen en de opdracht om rond te wandelen en te zien waar hulp nodig was. In het geval van een dringende nood kwamen andere ‘diensten’ (de keuken, douches, kledingtent, etc) naar de vrijwilligerstent om te melden dat ze mensen nodig hadden. Niets anders dan voortdurende communicatie verzekerde het correcte doorsturen van vrijwilligers naar het werk dat er nodig was.

Struikel over je ‘gebruiker’

Elke dag kwamen meer vluchtelingen aan in het kamp. Hun wachttijden gingen omhoog, wat betekende dat ze ook langer in het kamp bleven. Het aantal bewoners ging snel de hoogte in. Aangezien alle vrijwilligers en vluchtelingen op dezelfde plaats werkten, een klein park in het centrum van Brussel, waren zij die problemen probeerden op te lossen steeds vlakbij zij die een probleem hadden. De reacties en feedback van vluchtelingen op de aangeboden hulp dwong het kamp om zichzelf steeds te herorganiseren of oplossingen te herdenken. Een voorbeeld: het werd snel duidelijk dat veel vluchtelingen een smartphone hadden om te communiceren met zij die waren achtergebleven. Een aantal mensen vonden dus de ‘oplaadtent’ uit. Een tent vol kabels en stekkers, een bordje met ‘Charging Station’ aan de ingang en klaar. Niet lang daarna bereikte dit nieuws de nabijgelegen toren van Proximus en installeerden die prompt gratis Wifi in het park. Allemaal snelle, pragmatische en efficiënte oplossingen voor echte problemen.

Continuous improvement

Het kamp functioneerde in een schijnbare staat van permanente chaos. Zo leek dat voor buitenstaanders. In werkelijkheid werden voortdurend nieuwe oplossingen opgebouwd naast de bestaande. De school van het kamp werd te klein en niet bestand tegen regen dus terwijl de lessen doorgingen werd verderop een nieuwe en meer robuuste tent gebouwd. De keuken bleek snel aan haar limieten en een groep van handige harries en architecten bouwde een nieuwe keuken en eetruimte. Dat alles terwijl de normale activiteiten in het kamp gewoon doorgingen. Met zowel de bezetting als de weersomstandigheden die voortdurend evolueerden was het kamp in een constante transformatie, er was geen dag waarop het kamp hetzelfde was als de dag voordien.

De kracht van motivatie

Om deze activiteiten aan te drijven was er natuurlijk enorm veel energie, optimisme en hard werk van duizenden vrijwilligers. Zowel van mensen die in het kamp werkten als van de velen die spullen kwamen brengen naar het ad hoc pakhuis. Er waren mensen van alle achtergronden, leeftijden, kleuren, talen, beroepen etc. (ik heb eens gekookt met een Iraakse chef-van-de-dag die geen woord Frans of Engels kon, maar een Belgisch-Marrokaans meisje stond in voor vertaling voor de verder nog zeer diverse keukenploeg). Het belangrijkste dat alles bij elkaar hield was de motivatie om iets te doen. Om toe te komen in het kamp en ergens werk van te maken.

Categorieën
Article

Wat is een algoritme?

Het is hoog tijd dat iedereen begrijpt wat algoritmes zijn. We worden binnenkort omgeven door meer algoritmes dan radiogolven, niet begrijpen wat een algoritme is is dus niet langer aanvaardbaar. Maar geen nood, ik leg het u in 5 minuten uit.

Een algoritme in haar puurste vorm is een reeks instructies die tot een resultaat leidt.  Aangezien dat wel erg vaag is, geef ik een voorbeeld;

We zouden een algoritme kunnen schrijven om een wandelende robot aan te leren om over te steken. Een eenvoudig oversteek algoritme zou dan zijn;

 • begeef je naar de rand van de stoep
 • vraag je af of je in een rechts rijdend land bent
 • kijk naar links
 • indien er geen auto komt van links kijk dan naar rechts
 • indien er geen auto komt kijk dan terug naar links en steek over
 • stap de stoep op
 • you made it!

Algoritmes hebben vandaag meestal te maken met technologie. De instructies bestaan daarom gebruikelijk uit een reeks berekeningen, data verwerkingen en logica. Algoritmes draaien op volle toeren in software van Tinder tot Facebook, van nieuwsbrieven tot reclamefolder-software, van apps voor mobiel bankieren tot in software die bvb eenzijdige opzeggingen van verzekeringscontracten voorstelt. Allemaal maken ze gebruik van algoritmes. Allemaal duwen ze data door een computerprogramma om er conclusies uit te trekken.

Facebook vertelt u bijvoorbeeld regelmatig met wie u bevriend zou kunnen worden. Daarvoor heeft Facebook een algoritme. Dat kan dan zoiets zijn (maar is in realiteit vele malen complexer);

 • haal uit alle email contacten van Mijnheer Bouwers de mensen die Facebook gebruiker zijn en steek die in een Groep 1
 • zoek de Facebook gebruikers uit Groep 1 die geen Facebook vriend van Mijnheer Bouwers zijn en maak daarmee Groep 2
 • Plaats Groep 2 in de volgorde van dichtst bevriend met Facebook vrienden van Mijnheer Bouwers
 • Plaats Groep 2 in volgorde van meeste updates per week
 • Toon de top 5 van Groep 2 aan Mijnheer Bouwers

De realiteit is dat Facebook uit veel bronnen informatie put en dus ingewikkelde algoritmes heeft, een lukrake greep uit de mogelijke bronnen zijn;

 • mensen die jij opgezocht hebt in Facebook
 • mensen die jou opgezocht hebben
 • mensen die jou getagd hebben in een foto
 • mensen die samen met jou op een foto getagd werden
 • mensen die hetzelfde event hebben bezocht als jij
 • mensen die dezelfde groepen volgen

Data is het nieuwe goud. En algoritmes zijn dan.. euh, tja, heel erg belangrijk! Zonder algoritmes blijven data gewoon opgestapelde brokjes waar je niks mee kan. En als die stapel heel hoog wordt noemen we dat op een bepaald moment Big Data. Maar alleen dankzij algoritmes kan je ooit iets aanvangen met Big Data. En alleen dankzij grondige kennis van algoritmes en de wetenschap dat ze krachtig zijn maar ook zeer verregaande gevolgen kunnen hebben in deze gedigitaliseerde wereld, zullen we software kunnen bouwen die op een goeie manier data aan het werk zetten.

Wil je graag meer weten over algoritmes en wat jij ermee kan doen, stuur ons dan een berichtje of kom een kopje thee drinken.

PS: wij hebben geen algoritme dat ons toelaat koffie-drinkende mensen van thee-drinkende mensen te onderscheiden. Wij zien ons dus genoodzaakt deze vraag expliciet te stellen tijdens uw eerste bezoek.

Categorieën
Article

Big Data: kort en simpel

Ik voelde toch enige opluchting, toen op een congres voor data scientists bleek dat ook daar niet iedereen het erover eens was wanneer ‘gewone’ data eindigt en ‘Big Data’ begint. En wat voor de ene organisatie gewoon data is, betekent voor een kleinere organisatie misschien big.

Enerzijds kan je Big Data op een kwantitatieve manier definiëren. Zo hoorde ik een definitie: ‘wanneer je het niet meer gewoon in een database kan stoppen en er een SQL query op loslaten, is het Big Data’. Dat betekent met andere woorden dat data met pakweg 650,000 records prima bruikbaar zijn en dus gewone data. Maar een dataset met 18.908.000.000 records, zoals de Event Database van het Google GDELT project, is niet langer benaderbaar met klassieke tools en machines. Grootte bepaalt dus of data Big is of niet.

Maar niet alleen omvang maakt dat data Big is. De complexiteit van data en de kracht van data om er correcte en relevante conclusies en voorspellingen uit te halen, maken evenzeer of het label Big van toepassing is. Het onderwerp van de data en de daaraan gekoppelde voorspellende kracht bepalen dus ook in welke mate die data als Big beschouwd kunnen worden. Een ontzettend grote hoop losse gegevens waar je onmogelijk conclusies of voorspellingen uit kan berekenen blijven een grote hoop en dus geen Big Data.

Om het kort samen te vatten: Big Data zijn extreem grote data sets die door computer analyse informatie over patronen kunnen blootleggen en trends kunnen voorspellen.

Categorieën
Article

Natural language processing, euh?

Dit is een gast artikel van Guy De Pauw, founder van Textgain.

Computerlinguïsten hebben een geweldige baan! Tot die opmerkelijke conclusie kwam het Amerikaanse HR-bedrijf Brazen enkele jaren geleden. Maar waarom juist? Taaltechnologie ontwikkelen is vaak een erg ondankbare bezigheid: we hebben allemaal al wel eens gegiecheld om de kromme vertalingen van Google Translate en de spell checker van Microsoft Word laat onze DT-fouten vaak vrolijk staan. En hoewel computers ondertussen tot aan de rand van het heelal kunnen theoretiseren,  kost het hen nog steeds een heleboel moeite om te bevatten dat je de bank in je woonkamer niet om een hypotheek kan vragen.

Taal is een complex cultureel gegeven waar computers slechts beperkt vat op lijken te krijgen. Het is de taak van computerlinguïsten om hen daarbij te helpen. Het vereist niet alleen inzicht in hoe mensen taal produceren en verwerken maar ook en vooral inzicht in zowel de cognitieve beperkingen als sterktes van computers. In de beginjaren van de computerlinguïstiek probeerden we vooral instructies te verzinnen die computers stap voor stap moesten volgen om taalkundige analyses te maken. Tegenwoordig leren we computers taal te verwerken door hen massa’s voorbeelden aan te bieden en hen met behulp van machine learning technieken zelf een analysemodel te laten creëren. En dat werkt een pak beter: we dwingen ze niet meer in een menselijke vorm van taalverwerking, maar laten hen toe om op eigen houtje patronen te ontdekken in grote multidimensionale ruimtes volgestouwd met taaldata.

Op die manier kan je computermodellen ontwikkelen die aan nieuwe teksten een categorie kunnen toekennen, van grammaticale structuren tot complexe semantische concepten. Zo kan een computer bijvoorbeeld zelf leren hoe jihadistische propaganda eruit ziet, zonder dat we op voorhand moeten weten welke terminologie daarbij gebruikt wordt. Wat computers dan nog missen in accuraatheid en talig buikgevoel, maken ze ruimschoots goed door hun duizelingwekkende verwerkingssnelheid. En dat is geen overbodige luxe in een wereld waarin massa’s tekst wordt geproduceerd: duizenden publicaties per seconde op Twitter bevatten allemaal een zekere mate van kennis die we met taaltechnologie kunnen ontsluiten.

In elke situatie waarin je zelf geen vat kan krijgen op de hoeveelheid tekst die wordt geproduceerd, is taaltechnologie een onmisbare hulp. Taaltechnologie laat bijvoorbeeld toe om gerichte interventies te plannen tijdens natuurrampen of om de organisatie van grote evenementen te stroomlijnen op basis van nieuwsartikelen, social media content of e-mails. De commerciële toepassingen zijn dan ook legio. Zo gebruikt Dell automatische sentiment analyse om hun prijszetting te bepalen: een laptop met goede reviews en social media buzz zal minder snel afgeprijsd worden dan eerder lauw onthaalde modellen.

Mensen zijn immers niet karig met hun opinies op sociale media en de gegevens die je via text mining op sociale media kan verzamelen zijn dan ook erg waardevol: je verzamelt immers gegevens zonder mensen lastig te vallen en op het moment dat ze een mening hebben gevormd, dit in tegenstelling tot de traditionele enquêtevorm. En het is zelfs mogelijk om met taaltechnologie te achterhalen of die meningen.

Maar we kunnen ook nog verder gaan dan de tekst zelf. Een van de meest tot de verbeelding sprekende toepassingen van taaltechnologie is auteursprofilering: op basis van iemands schrijfstijl kan je immers een heleboel verborgen demografische aspecten achterhalen: zijn/haar leeftijd, geslacht of opleidingsniveau, maar ook persoonlijkheidskenmerken zijn automatisch te herkennen in iemands schrijfstijl. De combinatie van sentiment analyse en automatische auteursprofilering laat dan toe om opinies te linken aan bepaalde demografische groepen, zonder dat je hierbij de privacy van het individu zelf schendt.

Volledig taalbegrip ligt voor computers nog niet binnen handbereik, al zorgen recente ontwikkelingen binnen het deep learning paradigma voor een indrukwekkende stroomversnelling. Als een van de meest uitdagende takken van de kunstmatige intelligentie, blijft computerlinguïstiek in elk geval tot de verbeelding spreken.

Wie graag hands-on wil gaan met taaltechnologie, nodigen we uit om onze web services uit te proberen. Ook kan je je schrijfstijl laten analyseren in onze on-line demo. We zijn in elk geval benieuwd naar jullie ervaringen.

Guy De Pauw is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het CLiPS onderzoekscentrum van de Universiteit Antwerpen. Hij werkt voor het AMiCA-project dat onderzoekt hoe taaltechnologie de veiligheid van kinderen op sociale media kan vrijwaren. Guy is ook CEO van Textgain, een recente spin-off van de Universiteit Antwerpen, die state-of-the-art taaltechnologie naar de markt brengt.

En als je je afvraagt of jouw bedrijf baat kan hebben bij toepassingen met NLP denken wij bij Foursevens graag met je mee, je kan dan ook ineens kennismaken met onze NLP-gedreven AI assistente Julie: info@foursevens.be.