Categorieën
Article

Technologie en Duurzaamheid

Waar is de tijd, dat je nog voor een aula mocht gaan staan en een gastles geven. Dat deed ik in Maart bij Vives Hogeschool in Kortrijk. Ik gaf er een les over de mogelijkheden die technologie biedt om duurzame objectieven te bereiken.
Duurzaamheid, tja, dat is zo veel dingen! Ik kan het eenvoudig samenvatten. We kennen allemaal het verhaal van Robinson Crusoe die op een ‘onbewoond’ eiland strandde. Het verbaast niemand van ons dat hij voorzichtig omsprong met de beperkte middelen die het eiland bood. Hij moest overleven en wist niet voor hoe lang. Hoe zou je zelf zijn?

Een groot onbewoond eiland

Dat onbewoonde eiland is helder, beperkte middelen op een beperkte ruimte waar je het voor onbepaalde tijd ‘moet mee doen’. Maar op een grotere schaal is onze planeet ook dat eiland. Eentje waar we binnen afzienbare tijd niet af geraken. We zijn aangewezen op deze planeet en op elkaar om het hier vol te houden. Een duurzame maatschappij houdt rekening met de beperkte middelen en put die niet uit. Want niet alleen wij willen op dit ‘eiland’ in de ruimte overleven, we willen dat de volgende generaties dat ook kunnen. Die duurzame wereldmaatschappij heeft een ecologische maar ook een sociale kant. We willen ons eiland niet omvormen in een braakliggende woestenij, we willen tegelijk geen mensen uitbuiten, want ook dat loopt slecht af op een eiland waar we niet af geraken.

IoT, Circulair en Citizen Science

Ik zette studenten vervolgens aan het denken. Je krijgt 3 puzzelstukken om een duurzaam idee op te baseren. De puzzelstukken zijn Internet of Things, Circulaire economy en Citizen Science. Internet of Things is een verzamelnaam van technologie die toelaat dat ‘machines’ of ‘dingen’ via het internet en zonder menselijke tussenkomst, met elkaar kunnen communiceren. Denk je plaatselijke glascontainer die aan het planningssysteem kan laten weten ‘ik zit vol’.
Circulaire economie is het principe dat producten steeds opnieuw moeten kunnen herleid worden tot onderdelen of grondstof om vervolgens terug tot nieuwe producten te kunnen leiden. Een gesloten circuit waar geen nieuwe grondstoffen voor uit de natuur gehaald worden. Een economie waarin elk product ontworpen is om hergebruikt of gerecycleerd te worden. Voor 100%.
Citizen science tenslotte, het inzetten van heel veel burgers om informatie in te zamelen of te verrijken. En waarbij burgers ook ontvangers worden van de inzichten en evoluties die die data opleveren. Met geëngageerde en geïnformeerde burgers als gevolg.

Duurzaam business idee

Als je met die puzzelstukken op pad gaat en de uitdagingen in onze maatschappij door deze bril bekijkt, ontstaat er een heel gamma van nieuwe mogelijkheden, diensten, samenwerkingen. Combineer dat met het duurzaam business model canvas en de weg ligt open voor nieuwe diensten, bedrijven, producten om het licht te zien. Kleine stappen in de richting van een prettige duurzame wereld.
Als we daar met Foursevens bij kunnen helpen mag je altijd aan onze mouw komen trekken!